Research Seminar March 18th: Tamar Novick (Hebrew lecture)

Research Seminar March 18th: Tamar Novick (Hebrew lecture). The seminar will take place in Gilman 449 at 18:00.

12 March 2019

תמר נוביק

 מכון מקס פלנק להיסטוריה של המדע 
 

המצאתו של השתן: תנועה של ידע, גוף וחומר בימי הזוהר של האנדוקרינולוגיה

אנחנו נוטים לחשוב על שתן כחומר חסר ערך ומטריד, ופיתחנו דרכים להרחיק אותו מחיי היומיום. עם זאת, ובדומה לחומרי-גוף אחרים אותם אנו מחשיבים פסולת, שתן היה חומר שימושי וחשוב בעולמות פרה-מודרניים רבים של ידע ופרקטיקה כדוגמת אלכימיה, רפואה, חקלאות, אמנות, ועיבוד טקסטיל. מדע האנדוקרינולוגיה שצמח בראשית המאה העשרים הקים את ערכו של השתן לתחייה, והוא הפך מרכזי במהפכה העולמית של רביית אנשים וחיות אחרות. ההרצאה תבחן את האפשרות של כתיבת היסטוריה של שתן, והאתגרים הכרוכים בהתחקות אחר עקבותיו המצחינות.

Related Articles

Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive