Research Seminar January 20th: Adam Krashniak (Hebrew lecture)

Research Seminar January 20th: Adam Krashniak (Hebrew lecture). The seminar will take place in Gilman 449 at 18:00

13 January 2020

אדם קרשניאק

מכון כהן 

ממנגנון תורשה לאפקט סטטיסטי: פרנסיס גולטון ורגרסיה לממוצע

פרנסיס גולטון (1911-1822) הוא דמות מרכזית בהתפתחות המדע במאה ה- 19 ובתחילת המאה ה-20 ,ובפרט בהתפתחות הסטטיסטיקה והביולוגיה האבולוציונית. ההרצאה תעסוק בעבודתו של גולטון סביב השנים 1877-1889 ;עבודה שהתמקדה בהסבר דפוסי תורשה באוכלוסיות והולידה בין היתר את מדד הרגרסיה המשמש לניתוח נתונים בכל ענפי המדע הכמותיים. פילוסוף המדע הנודע איאן האקינג טוען כי עבודה זו של גולטון היא הדוגמא הראשונה בהיסטוריה של המדע להסבר סטטיסטי-אוטונומי, כלומר הסבר אשר מבאר תופעה על ידי דדוקציה שלה מתכונות סטטיסטיות מופשטות ולא על ידי תיאור הסיבות או המנגנונים שיוצרים אותה. חוקרים שנדרשו לסוגיה בשנים האחרונות מסכימים במידה רבה עם תיאור זה של עבודתו של גולטון. בהרצאה זו אטען כי התיאור הזה של עבודתו של גולטון שגוי; אף על פי שתרומתו של גולטון היא צעד חשוב בהתפתחות החשיבה הסטטיסטית, לא ניתן למצוא בעבודתו דוגמא להסבר סטטיסטי-אוטונומי. הסבר כזה הופיע רק בשלב מאוחר יותר בהיסטוריה של הסטטיסטיקה. (ההרצאה מבוססת על מחקר משותף עם אהוד לם).

 

Related Articles

Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive