Research Seminar November 5th: Shira Shmueli (Hebrew lecture)

Research Seminar November 5th: Shira Shmueli (Hebrew lecture). The seminar will take place in Gilman 449 at 18:00.

30 October 2018

שירה שמואלי

מכון כהן

 

הבירוקרטיה של האמפטיה:
משפט וניסויים בבעלי חיים בבריטניה, 1876-1910

 

ההרצאה עוסקת בהשפעה ההדדית של מדע ומשפט דרך סיפורו של החוק להסדרת ניסויים בבעלי-חיים בבריטניה משנת 1876. החוק היה הראשון מסוגו בעולם, והוא הקים מערכת בירוקרטית ענפה של רישיונות, אישורים ופרקטיקות פיקוח על ״ניסויים מכאיבים״ בבעלי-חיים. אולם מהו ״ניסוי״, ומהו ״כאב״, נשארו שאלות פתוחות. בחינה של שלושת העשורים הראשונים ליישום החוק חושפת כיצד מדענים, פקידים, ומשפטנים התווכחו על הגדרת הניסוי והגדרת הכאב. בתוך כך, ידע משפטי וידע פיזיולוגי נע בין המוסדות השונים וקיבל משמעויות חדשות.

Related Articles

Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive