סובייקט-מסך

על האנושי כצופה במרחב הטכנו-תיאולוגי

14 May 2019

אנו שמחים להזמינכן/ם אל ערב עיון ושיח סביב ספרו החדש של יצחק בנימיני, "סובייקט-מסך: על האנושי כצופה במרחב הטכנו-תיאולוגי".

הערב יתקיים ביום ג׳, 21.5.19, בין השעות 18:15-20:00, בחדר 458 בבניין גילמן

מצ״ב קובץ ההזמנה.

הנכן/ם מוזמנות/ים ביותר להגיע, ולהרחיב את תפוצת ההזמנה.

 

 

 


 

 

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>