MA Studies

מבחר מסלולי לימוד נוספים לתואר שני מתקיימים במסגרת היחידות המסונפות לבית הספר:

תואר שני בהיסטוריה ופילוסופיה של המדע, במסלול עיוני, מסלול מחקרי או מסלול בחירה במכון כהן.

תואר שני במדעי הדתות  במסגרתו מוצעות שתי מגמות מחקר.

תואר שני בפילוסופיה, במסלול עיוני, מסלול מחקרי או מסלול צבירה בחוג לפילוסופיה.

תואר שני בבלשנות, מסלול עיוני או מסלול מחקרי בחוג לבלשנות.

תואר שני בלימודים קוגניטיביים בתוכנית ללימודים קוגניטיביים של השפה.

Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive