Research seminar June 14th (in Hebrew): Tuval Klein

Research seminar June 14th (in Hebrew): Tuval Klein

10 June 2021

יום ב'14/6/2021  שעה 18:00, גילמן 449

 

דברים לזכר עמוס פונקנשטיין: רז חן מוריס
(האוניברסיטה העברית)

 

תובל קליין

מכון כהן

 

זוכת פרס פונקנשטיין לשנת תשפ"א

 

 

­מארי קירי:
הבנייתה הביוגרפית של גיבורה מדעית

 

למארי קירי ייצוג ביוגרפי עשיר הנפרש על פני יותר ממאה שנים. ייצוגיה השתנו על רקע התמורות ההיסטוריות של המאה האחרונה – וביניהן ההתקדמות במעמד האישה, התפתחותה של התנועה הפמיניסטית, וכן השינויים בעיסוק המדעי עצמו. בהרצאה זו, אסקור שינויים אלו. אראה כיצד הקורפוס הביוגרפי של קירי מתחלק לשני מטא-נרטיבים: קירי כמרטירית למען המדע, כגיבורה ומודל לחיקוי עבור נשים,  וקירי כאנומליה על-אנושית, שהסטנדרטים הבלתי אפשריים להצלחה שהציבה פגעו ביכולת של נשים להתקדם. הדיון בשני המטא-נרטיבים מאפשר להעמיד את השינויים בייצוגה של קירי בהקשר רחב יותר של תפישות ציבוריות וקולקטיביות של מדעניות. במרכז ההרצאה יעמדו השאלות: אילו שינויים חלו בייצוגים הביוגרפיים של קירי? האם ייצוגיה יכולים לשמש לפריצת דרכים חדשות להיות אישה מדענית, המתאימות לנסיבות של המאה ה-21?

 

 

 

התכנסות לקפה וכיבוד קל בשעה 17:45, ליד חדר  449

המפגש גם ישודר בכתובת

https://us02web.zoom.us/j/84179592877?pwd=WlNLanJUUDgxdnE1Z2JwTjZRWkVOUT09

 

יו"ר: שאול קציר

הציבור מוזמן

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>