Research seminar March 15th (in Hebrew): A Panel on Vaccinations and Civil Rights

Research seminar March 15th (in Hebrew): A Panel on Vaccinations and Civil Rights

12 March 2021

יום ב', 15/3/2021  - שעה 18:00

פאנל בנושא:

חיסונים, מחוסנים וזכויות אזרח

 

בהשתתפות:

יחיאל בר אילן (אוניברסיטת תל אביב)
תהילה שוורץ אלטשולר (
המכון הישראלי לדמוקרטיה)
אייל גרוס (
אוניברסיטת תל אביב)
 

הנזקים הנגרמים בעקבות מגפת הקורונה והיכולת הקיימת כעת לחסן אזרחים כנגד הנגיף מעלים שאלות לא פשוטות לגבי השימוש בפרקטיקות שונות על מנת לעודד/לאלץ אזרחים להתחסן. הפאנל יעסוק בשאלות אלו. יחיאל בר אילן ידבר על ההנחה הקיימת ביסוד חברות דמוקרטיות, לפיה אף אדם אינו מסוכן לאחרים בעצם קיומו, על ערעור הנחה בזמן מגיפות, ועל התפיסה המערבית לפיה בנסיבות כאלו ניתן לצמצם את חירויות האזרחים אך לא לפגוע בשלמות גופם. תהילה שוורץ אלטשולר תתמקד בשאלה כיצד הפכו השימושים השניוניים במידע בריאות לנושא מרכזי בקורונה, ומדוע היעדר מדיניות מידע בריאות בישראל הוא הרה אסון, בהיבטים של פרטיות, אתיקה רפואית וניגודי עניינים של חוקרים. אייל גרוס יתייחס להיבטים משפטיים נוספים הכרוכים בשאלות אלו.

 

 

המפגש ישודר בכתובת

https://us02web.zoom.us/j/84179592877?pwd=WlNLanJUUDgxdnE1Z2JwTjZRWkVOUT09

כדי לשמור על בטיחות סביבת הרשת נבקש מכולם להזדהות בשם מלא

ולהמתין בחדר ההמתנה לאישור

 

יו"ר: שאול קציר

הציבור מוזמן

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>