Research Seminar December 20th (Hebrew) - אמיר טייכר (החוג להיסטוריה): מנשאים למפיצי על: היסטוריה מושגית ותרבותית

Monday, December 20th, 18:00, Gilman 449.

15 December 2021

 

אמיר טייכר - החוג להיסטוריה

 

מנשאים למפיצי על: היסטוריה מושגית ותרבותית

 

 

מפיצי-על (super-spreaders) הוא מונח אפידמיולוגי שזכה לפופולריות מחודשת במגפת הקורונה. המונח מתייחס לאנשים או אירועים שהביאו להפצה של פתוגן (וירוס הקורונה במקרה הנוכחי) לקבוצה גדולה במיוחד של אנשים. בהרצאה אציג ממצאים ראשוניים מתוך פרויקט המבקש להתחקות אחר ההיסטוריה של המושג מפיצי-על ואחר שימושיו הפוליטיים במדינות שונות במגפה הנוכחית. אמקם את מושג הפצת-העל בהיסטוריה הארוכה של רעיון הנשאות, אבחן את המשמעויות של המונח בתקופות שונות ובהקשרים של מגפות שונות, אציג כמה מקרים של הפצת-על משנות התשעים של המאה הקודמת, ואציע בחינה משווה של השימושים הפוליטיים שלו בשנתיים האחרונות במדינות שונות (סינגפור, קוריאה, הודו, תורכיה, ברזיל, גרמניה, צרפת). כמו כן אפתח לדיון כמה התלבטויות מתודולוגיות המאפיינות את פרויקט המחקר.

 

 

Gathering begins an 17:45 near room 449

Chair: Shaul Katzir

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>