Research seminar May 24th (in Hebrew): Kati Kish Bar-On

Research seminar May 24th (in Hebrew): Kati Kish Bar-On

20 May 2021

יום ב'24/5/2021  שעה 18:00, גילמן 449

 

קטי קיש בר-און
מכון כהן

 

בין המנוכר למוכר:
התבוננות מחודשת באינטואיציוניזם של בראואר, וייל והייטינג

 

"משבר היסודות" הוא הכינוי שניתן בתחילת המאה ה-20 לחיפוש אחר יסודות מתאימים למתמטיקה. האינטואיציוניזם של בראואר הוא ניסיון מרחיק לכת ורחב היקף לשנות את פני המתמטיקה, שנועד לספק יסודות יציבים לדיסציפלינה כולה. תגובתה של הקהילה המתמטית לאינטואיציוניזם של בראואר הייתה קרירה במקרה הטוב; אך הגרסאות האינטואיציוניסטיות של הרמן וייל וארנד הייטינג זכו לתגובות אוהדות יותר. בהרצאה זו אבחן את ההבדלים בין שלושת הגרסאות הנ״ל לאור המודל הדו-שכבתי שמציע ליאו קורי, העוסק באופן שבו מתקדם ומתפתח הידע המתמטי מתוך גוף הידע ומתוך דימוי הידע. בשונה מן ההסברים הקיימים, פרספקטיבה זו מתמקדת בגבולות הנורמטיביים של הדיסציפלינה כפי שנתפסו בעיני כל אחד משלושת המתמטיקאים, וכיצד הדבר בא לידי ביטוי בעבודותיהם. באמצעות ההתבוננות באינטואיציוניזם של בראואר, וייל והייטינג דרך הפריזמה שמציע קורי מתגלה הבדל עמוק יותר בין השלושה, שמחד מעבה את הסיפור ההיסטורי אודות התפתחות האינטואיציוניזם ומאידך מספק הסבר אפשרי נוסף לתגובתה של הקהילה.

 

הכניסה למפגש מותרת לבעלי ״תו ירוק״ בלבד ובהתאם להנחיותיו, יש לשלוח אישור מתאים מראש לכתובת cohn@tau.ac.il

 

המפגש גם ישודר בכתובת

https://us02web.zoom.us/j/84179592877?pwd=WlNLanJUUDgxdnE1Z2JwTjZRWkVOUT09

 

יו"ר: שאול קציר

הציבור מוזמן

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>