Research Seminar November 26th: Ori Sela (Hebrew lecture)

Research Seminar November 26th: Ori Sela (Hebrew lecture). The seminar will take place in Gilman 449, at 18:00.

21 November 2018

אורי סלע

החוג למזרח אסיה, אוניברסיטת תל אביב

מדע, פילולוגיה, וזהויות תרבותיות מתחרות בסין של המאה ה-18

הסינים לא המתינו להפסד צבאי צורב לצבאות מערביים באמצע המאה ה-19 בכדי להתחיל ולהתעניין במדע ככלל ובמדע מערבי בפרט. העניין הסיני במתמטיקה ובאסטרונומיה מערביים, למשל, הלך וגבר במהלך תקופת שושלת צ'ינג המנצ'ואית (1644-1911) במהלך המאה ה-18 מלומדים סיניים הדגישו יותר ויותר את חשיבות המדעים המערביים, והקדישו זמן ומאמצים להבנת אותן תורות מדעיות. הרצאה זו תעסוק במניעים של המלומדים הללו לעיסוק במדע, בעיקר המערבי; בקונטקסט הפוליטי והחברתי של חקר זה; ובחיבורים שבין מדע, פילולוגיה וזהות תרבותית באותה עת. 

Related Articles

Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive