Research Seminar January 3rd - Leo Corry (Cohn Institute), Raya Leviathan (Cohn Institute): Chaim L. Pekeris and the Art of Applying Mathematics with WEIZAC, 1955-1963

Monday, January 3rd, 18:00, Gilman 449.

29 December 2021

 

Leo Corry - Cohn Institute

Raya Leviathan - Cohn Institute

 

 

Chaim L. Pekeris and the Art of Applying Mathematics with WEIZAC, 1955-1963

 

 

 

 

בשנת 1955 הופעל בהצלחה מחשב אלקטרוני שתוכנן ונבנה במכון וייצמן למדע מתחילת העשור. זה היה פרויקט שאפתני למדי, ולגמרי לא סביר בהקשר של מדינת ישראל הצעירה, שהתמודדה אז עם קשיים קיומיים בסיסיים במישור הביטחוני, הדמוגרפי והכלכלי. ה-weizac, כפי שכונה המחשב, עבד במלוא התפוקה לאורך כמעט עשור. השפעתו המיידית הייתה מכרעת ביצירת קהילת משתמשים מיומנים בקרב המדענים הישראלים, אבל גם במגזר הביטחוני, הציבורי והתעשייתי. את סיפור הווייצק מיטיבים להבין בהקשר של הסוגיה ההיסטורית הרחבה יותר של תפקיד המדע והטכנולוגיה בתהליך בניית אומה (Nation Building) בכלל, ובפרט במקרה הייחודי של מדינת ישראל בשנותיה הראשונות.

הכוח המניע מאחורי פרויקט הוייצק היה המתמטיקאי היישומי חיים לייב פקריס (1908-1993) מנהיג בעל חזון מדעי מגובש ויכולת ביצוע יוצאת דופן. בתקופה קצרה של שמונה שנים הגיע פקריס, בשיתוף עם עוד מספר מדענים ומתכנתים צעירים להישגים חשובים ואף פורצי דרך בתחומים שונים, כגון משוואת בולצמן והתנהגות הגזים, גיאופיזיקה וחקר רעידות האדמה, ומבנה האטום.

Gathering begins an 17:45 near room 449

The event will be held in English

Chair: Shaul Katzir

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>